Gläntan lek och lär förskola är en liten förskola med fyra avdelningar och totalt cirka 55 barn mellan 1 – 5 år.

Förskolans profil utgår från utomhuspedagogiken som bygger på att genom utomhusaktiviteter leka och lära med alla sinnen där vi pedagoger är medupptäckare tillsammans med barnen.

Förskolan använder sig av förskoleappen Tyra som är ett dokumentations- och kommunikationsverktyg för pedagoger och föräldrar.

Fantastisk miljö

Jättebra

förskola

GLÄNTAN

Toppbra