Skip to main content

Gläntan lek och lär förskola är en liten förskola med fyra avdelningar och totalt cirka 55 barn mellan 1 – 5 år.

Förskolans profil utgår från utomhuspedagogiken som bygger på att genom utomhusaktiviteter leka och lära med alla sinnen där vi pedagoger är medupptäckare tillsammans med barnen.

Förskolan använder sig av förskoleappen Tyra som är ett dokumentations- och kommunikationsverktyg för pedagoger och föräldrar.

Gläntan Lek&Lär förskola

Hagåkersgatan 8
26142 Landskrona
Tel: 073 567 01 23
info@lekolarforskola.se

Följ oss på...

Köanmälan

Gläntans förskola står trygghet, bra relationer och lustfyllt lärande i fokus.
Vi varvar aktiviteter både ute och inne!
Ni kan ansöka om en plats hos oss via länken nedan. Välkomna till oss!