Skip to main content

HUMLAN

Humlan är också en avdelning för de minsta barnen på förskolan.

Barnen är också här 1-3, men är något fler då lokalerna är större. Humlan kan ta emot sexton barn på tre pedagoger. För de flesta barn är detta ett första möte med förskolans värld, men även för många föräldrar. Därför lägger vi stor vikt vid att individanpassa inskolningen för våra minsta. Trygghet och bra relationer till både barn och föräldrar är viktigt för oss. Omsorg, lek och lärande är nyckelord i det pedagogiska arbetet.

På Humlan jobbar man också i mindre grupper och man samarbetar en del med Nyckelpigan.

Kontakt

  • HUMLAN

    0769 411 082

Gläntan Lek&Lär förskola

Hagåkersgatan 8
26142 Landskrona
Tel: 073 567 01 23
info@lekolarforskola.se

Följ oss på...

Köanmälan

Gläntans förskola står trygghet, bra relationer och lustfyllt lärande i fokus.
Vi varvar aktiviteter både ute och inne!
Ni kan ansöka om en plats hos oss via länken nedan. Välkomna till oss!